Het internet heeft alles veranderd. het management van mijn vader heeft geleefd. Uw medewerkers zijn op zoek naar betekenis en de teams willen autonomie krijgen. Het zijn voortaan verlichte, autonome en hele individuen die aan het roer staan. Zeker, het Taylorisme ligt ver achter ons.

Deze nieuwe deal is een zegen voor bedrijven. Uw medewerkers zijn nu op vrijwillige basis betrokken en ontwikkelen hun veelzijdigheid en motivatie. Uw teams winnen aan flexibiliteit en volwassenheid.

Profiteer van deze dynamiek. Met uw teams creëren we een veilig kader om goede sociocratische praktijken te ontwikkelen. U profiteert van deze evolutie, zonder dat het een revolutie is.

If at first an idea is not absurd, there is no hope for it.
Albert Einstein

Teamcoaching

Een team is niet alleen de som van de individuen waaruit het bestaat. Wanneer elke deelnemer volledig kan bestaan, eindigt een magische je ne sais quoi altijd. We ondersteunen uw teams door ze uit te nodigen om terug te kijken op hun werking en deze te laten evolueren.

Individuele coaching

Produceren is niet langer een doel op zich. Uw medewerkers zoeken naar betekenis. Wanneer burn-out optreedt, herinnert het alleen aan deze vanzelfsprekendheid. We werken goed stroomopwaarts, in bipartiete of tripartiete modus, zodat iedereen zijn plaats binnen uw organisatie kan vinden.

Theatrale improvisatie

Improv is een onuitputtelijke inspiratiebron voor het ontwikkelen van collectieve intelligentie: geen script, een expliciet consensueel raamwerk, werkingsprincipes die alle waarden van het collectief benadrukken. De medeplichtigheid van een team wordt vergroot, waarbij deelnemers direct in contact staan met hun intuïtie.

Laten we het hebben over mijn operationele efficiëntie.

[gravityform id=”10″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]

Start typing and press Enter to search