Een kleine introductie …

Robert Dilts is een Amerikaanse auteur, trainer en consultant die een voorvechter is van NLP (neurolinguïstisch programmeren). Hij bedacht een model met zes niveaus om de bestaanslogica van een organisme of een organisatie te beschrijven. De “missie / visie / strategie” komt van hem. En vaak stoppen we daar … We hebben de redenering gepusht op alle 6 niveaus van Dilts. We beantwoorden dus een simpele vraag: waarom Egg3? OK, het is een beetje lang om te lezen, maar aangezien je hier bent, laten we gaan!

VISIE

De planeet lijkt te krimpen naarmate de omvang van menselijke groepen toeneemt. Het besef van diversiteit en ongelijkheid groeit, wat tegelijkertijd terugtrekkingen en gelukkige kruising veroorzaakt. Toen internet begin jaren negentig arriveerde, kwam er informatie vrij en versnelden de interacties. Diversiteit en complexiteit liggen voor de hand, wat een opwindend (of eng?) Gevoel van weglopen veroorzaakt.

In de 20e eeuw werd individualisme, dat zich uitstrekte tegen de opkomst van het kapitalisme, de dominante manier van denken. Het bevrijdde individuen van een zeer normatieve, morele, politieke omgeving. We zijn nu in de 21e eeuw. Dit individualisme verheft de oceanen, vervuilt de lucht die we inademen, bederft het democratische idee en leidt ons tot betekenisverlies (en misschien zelfs tot ons verlies). Nieuwe modellen komen in opkomst. De uitdaging verandert van aard: het is nu een kwestie van haar plaats teruggeven aan de collectieve dimensie, om verlichte, op één lijn gebrachte en bewuste mensen samen te brengen.

Startups, kleine bedrijven en de vrijwilligerssector zijn ideale broedplaatsen voor het installeren en cultiveren van nieuwe wereldbeelden en het experimenteren met nieuw coöperatief gedrag. Deze kleine structuren bedenken praktijken die waarschijnlijk een meer mondiale verandering inluiden. Het zijn laboratoria waar nieuwe manieren van samenwerken worden uitgevonden en verfijnd.

Kunstmatige intelligentie moet dit proces ondersteunen. Grotendeels gefantaseerd, slecht begrepen, is het tegenwoordig beperkt tot een geavanceerde automatisering van logische processen (waarbij industrialisatie een automatisering was van mechanische en / of chemische processen). Desalniettemin is de impact op de arbeidsmarkt zeer reëel. Het schrapt nu al banen waar creativiteit, initiatief en / of menselijk contact weinig gewaardeerd worden. De educatieve uitdaging wordt nog duidelijker.

De arbeidswereld zit midden in de doorwaadbare plaats … De instrumentalisering van “arbeidsovereenkomsten” is karikaturaal geworden. “Management by goals” is een spel van dupes. Operationele taken worden geleidelijk overgedragen aan automatisering en AI. Dus wat doen we?

De bal ligt bij de teams, autonome, zelfsturende teams, waar iedereen op vrijwillige basis deelneemt en volledig zijn rol speelt zonder dat het wordt ingekaderd in een functiebeschrijving. Dit vraagt ​​om de installatie van samenwerkingsvormen die nog grotendeels moeten worden uitgevonden. Op deze ontdekkingsreis eist iedereen geleidelijk zijn eigen menselijkheid en volledigheid op.

Door al deze evolutie was internet zowel de trigger als het resultaat. Digitale projecten zijn een buitengewoon rijke en relevante context om deze nieuwe vormen van samenwerking te verkennen!

MISSION

Egg3 est un collectif de passionnés du digital et de l’humain. Notre mission est d’intervenir dans des projets digitaux (principalement CRM et ERP), au sein d’entreprises qui souhaitent que ce projet digital soit mis à profit pour faire évoluer la gouvernance des organisations. Cette évolution vise d’abord à renforcer la pertinence de l’entreprise (sa capacité à fournir des réponses appropriées), et de cette pertinence découlera l’efficacité (sa capacité à générer un impact et à régénérer ce qui doit l’être). Cela est rendu possible par l’alignement retrouvé des équipes, des personnes, des données et des processus.

Egg3 intervient comme catalyseur du changement, en accompagnant des équipes sur le chemin de l’agilité. Nous apportons notre expérience en coaching d’équipe (savoir-être collectif et individuel), notre connaissance des outils CRM & ERP et notre compréhension du marché des outils digitaux (savoir-faire digital).

Les délivrables de nos missions sont:

une augmentation de la maturité collaborative des équipes,
une dynamique retrouvée autour des outils digitaux,
une plus grande pertinence des processus internes,
l’installation d’un rythme constant d’amélioration continue venant de l’intérieur de l’organisation.

VALEURS

Quand on veut, on peut. Lorsqu’une personne (ou un groupe de personnes) manifeste une intention claire et articulée, rien ne peut s’opposer à ce qu’elle la mette en oeuvre. Bien-sûr, le résultat n’est pas garanti, l’intention initiale va évoluer… Mais quoi? Un peu d’utopie et d’inconscience est indispensable pour bien vivre. C’est un signe de confiance qui permet la mise en mouvement. Et après? Après on verra. Le mouvement est initié.

Le digital est un levier puissant aux mains d’humains alignés. Le digital n’est pas fait pour remplacer l’humain, il est fait pour remplacer les boulots abrutissants. Ainsi libérés, les humains peuvent faire ce qu’ils font le mieux: interagir avec d’autres humains.

L’éducation est source de progrès. Ce qui compte, ce n’est pas de savoir (et savoir faire) ce qu’il faut savoir (et savoir faire) aujourd’hui. Le temps de le dire, aujourd’hui est déjà passé. L’important, c’est d’avoir la capacité d’apprendre ce qu’il faudra savoir (et savoir faire) demain. La curiosité est l’énergie fondamentale qui alimente notre capacité à nous réinventer, c’est-à-dire notre capacité à rester présent.

Les choses sont plus simples qu’on ne le croit. Tout a l’air tellement complexe, de plus en plus complexe…? Les choses sont pourtant ce qu’elles ont toujours été. C’est la compréhension que nous en avons qui s’enrichit. Si l’on y regarde bien, l’essence des choses est pourtant d’une simplicité redoutable. Serait-ce nous qui compliquons tout?

Tout changement est une opportunité. Fondamentalement, rien ne change. Et pourtant tout file autour de nous. Dans ce mouvement permanent, nous nous réajustons en permanence. Quel paradoxe! Construire et déconstruire, comprendre et douter, accepter et refuser… Nous oscillons en permanence, à la recherche d’un équilibre qui semble se refuser à nous. Cette oscillation, cet ajustement permanent, ce changement, c’est la vie, la plus belle des opportunités qui nous a été donnée.

Les promesses de l’intelligence artificielle nous interpellent sur la façon dont nous interagissons entre humains. Pourquoi basons-nous nos existences, nos jobs, et parfois nos vies sur des choses que des machines feront un jour à notre place? Cela nous offre une belle occasion pour réinventer l’intelligence collective. Puisque les machines sont dorénavant si douées en traitement de l’information, les équipes ont maintenant à leur disposition de puissants moyens d’objectivation de la réalité. Elles peuvent donc à nouveau donner leur juste place à l’intuition et à l’émotion.

La légitimité d’une équipe passe par sa constitution sur base volontaire. Si l’on veut qu’elle développe une réelle pertinence au sein de l’organisation, cette démarche très inclusive de participation volontaire de chaque participant est un pré-requis.

COMPETENCES

Lorem ipsum. Underus constructionum.

COMPORTEMENTS

Lorem ipsum. Underus constructionum.

ENVIRONNEMENT

Lorem ipsum. Underus constructionum.

Start typing and press Enter to search